Chia sẻ Ebook và Kiến thức Yoga


Tuyên bố

Chúng tôi không tạo ra các quyển Ebook. Chúng được sưu tập từ nhiều nguồn trên mạng xã hội và máy tìm kiếm Google.

Tài chính

Trang này chia sẻ tài liệu phi lợi nhuận, không quảng cáo, không tư lợi cá nhân. Trang này được tài trợ tài chính và kỹ thuật bởi anh Bồ Câu - một người muốn đóng góp tài liệu, kiến thức cho cộng đồng Yoga Việt Nam.

Liên hệ

Liên hệ với 2 cộng tác viên bên dưới khi bạn muốn đóng góp hoặc báo cáo sự cố.

FB group: Chia sẻ Ebook và kiến thức Yoga Việt Nam